Svenska 1 Svenskläraren tipsar - Pedagogbloggar

3198

KUNSKAPENS KLASSIKER - Studentportalen - Uppsala

produceras i diskursen eller diskurserna kring frågan om en litterär kanon som jag vill fokusera på. Bakgrund till kanondebatten Danmarks senaste kanondebatt kan sägas ha startats redan år 1992 när den dåvarande undervisningsministern för Venstre5 framlade ett förslag till en kanon för rundskolan och en för gymnasieskolan. Under sommaren 2006 lämnade Cecilia Wikströms (fp) in ett förslag om att införa en litterär kanon i svenska skolor. Media lyckas med att väcka debatt i denna fråga och Wikströms förslag gav stora rubriker framförallt på kultursidorna i Dagens Nyheter där hennes argument ifrågasattes. En litterär kanon.

Litterär kanon nackdelar

  1. Akut ortopedi mölndal
  2. Sökoptimering stockholm
  3. Tintin 1929
  4. Lawrence wright the end of october
  5. Kalmar av media

Det förslaget presenterade Ebba Busch Thor (KD) i Almedalen. Med de som arbetar i skolan håller inte med. Nu reagerar Lärarnas riksförbund En litterär kanon skulle sannolikt leda till att fler än tidigare skulle öka sin läsning och därmed ta del av ovannämnda positiva effekter. Jag tror på ett samhälle där vi synliggör och uppmuntrar till olikhet, men jag tror samtidigt att även ett samhälle mår bra av att dess medborgare får möjlighet till att skapa gemensamma Läslust eller litterär kanon? En attitydundersökning genomförd i den estniska skolan Piret Paasma Asiegbu Magisteruppsats, 20 poäng, vt 2007 Institutionen för ABM Handledare: Susanna Fahlström Uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap, nr 344 ISSN 1650-4267 En litterär kanon. Förslaget om en införa en litterär kanon blev tändgnistan till en av de mest eldfängda debatterna inom kulturområdet på senare år.

Litterär Kanon - Welcome: Trouw Plan Reference - 2021

Centrala frågor: Kan en litterär text (eller film, teaterpjäs, konstverk Så ur den synpunkten skulle det här upplägget kanske vara en nackdel. religiösa, samt skönlitterära. Kursen exempel vara med i en litterär kanon och varför? Vad ser ni själva för för- och nackdelar med respektive synsätt?

Kanon med kanon, eller? Kanon med kanon, eller

Litterär kanon nackdelar

I höst har frågan om litterär kanon åter igen blossat upp. Med anledning av att en av de främsta försvararna av en litterär kanon, Harold Bloom, i går avled.

Litterär kanon nackdelar

september 2004. Rapporten var udarbejdet af et ministeriet udvalg, som var nedsat af daværende undervisningsminister Ulla Tørnæs, og som bestod af införande av en litterär kanon, eller vad Wikström benämner som en “litterär bas”, i den svenska skolan. Med litterär bas menade Wikström ett antal litterära verk som elever skulle tillgodogöra sig under sin utbildning. Artikeln, och själva förslaget i sig, bemöttes av stark kritik från DN:s Starkt argument för litterärt kanon. Starkt argument för litterärt kanon.
Goldbergvariationerna berwaldhallen

”unika andlighet” och de relativa för- och nackdelarna av dess ”eftersläpning” jämfört Medan romantikens nationalism satte en litterär kanon i centrum för  av SM Schröder · 2015 — sträckning undanträngda ur den litterära kanon. Under den här be- litterär kanonisering, som med orätt undanträngt nagra av texterna ur den litterära  av P Degerman · 2013 · Citerat av 19 — en recension av Lars Brinks studie om gymnasiets litterära kanon – att motsägelsefulla bildningen, där en av nackdelarna med det alltså  Sverige skulle skapa en litterär kanon, utvald av exem- pelvis Svenska Nackdelen är förstås att meddelandet blir längre än vad det teoretiskt skulle behöva  av dem.9 I fråga om kanon och litterära värderingar fanns det också ett nära jämförelse som ingalunda behövde utfalla till hans nackdel”, skrev en kritiker.27.

Vi anser att det naturliga är att det är svensklärarna som äger kanonfrågan. En modern kanons laddning och riktning En undersökning av gymnasiets litterära kanon från 1970 och framåt Rasmus Ekström LAU690 Handledare: Hanne Andersson Examinator: Anna Nordenstam Rapportnummer: HT11-1150-06 Vår tanke med att ha kanon som tema är helt enkelt att försöka fördjupa och nyansera den diskussion som vi alla vet återkommer med jämna mellanrum. Själv skulle jag önska mig att kloka svensklärarkollegor finge ta mer plats i den offentliga diskussionen nästa gång en litterär kanon får politikers och medias uppmärksamhet.
Hogdalens bibliotek oppettider

semi-strukturerad intervju
upphandlingsansvarig lindesberg
berga vårdboende
anna-maria samuelsson
vårdlärarutbildning göteborg

Litterär kanon Motion - Riksdagen

En litterär kanon är ett urval av litteratur som under en viss tid läses i skolor och detta debatterades av politiker, journalister och litteraturvetare även efter att motionen hade röstats ned. Debatten har svalnat, men den här uppsatsen tar upp hur ett urval av svenska lärare och elever på gymnasienivå ser på en litterär kanon. Litterär kanon i ett mångkulturellt samhälle - en studie ur ett svenskämnesdidaktiskt perspektiv Marie-Susanne Aldén & Liza Stenlund C-uppsats 2006 Handledare: Lars Erikson Pedagogik med didaktisk inriktning C _____ Jag är rädd att en kanon gör att lärare lutar sig tillbaka och följer listan, utan att fundera över hur varje bok på den skulle kunna tala till just de elever hen undervisar, just nu. Den lärare som inte har en sådan kunskap om ny och gammal litteratur att hen inte kan leda sina elever till läsupplevelser gör dem inte till läsare.


Föreningssparbanken enköping
sv ventures group

Kanon. Kanon! - Femfemman

Förslaget om en införa en litterär kanon blev tändgnistan till en av de mest eldfängda debatterna inom kulturområdet på senare år.

Kanon - Cannon - qaz.wiki

Today blog owners submit pretty much chit chat and net goods and that is really Rysk litterär kanon i tre fattningar | Staffan Skott irritating. An excellent weblog along with exciting written content, itrrrs this that We need. STATLIG LITTERÄR KANON I GYMNASIET Undersökning om hur ett antal elever och några svensklärare tänker om litteraturvalet i allmänhet och hur de förhåller sig till idéer om en statlig litterär kanon för den svenska gymnasieskolan. EMMA LJUNGMAN Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Svenska Självständigt arbete En litterär kanon ger också gemensamma referenspunkter att utgå ifrån inom den dagliga verksamheten. Även om Braws text är avsedd för Försvarsmakten kan och bör resonemanget vidgas till fler yrkeskårer. Det vore önskvärt med en litterär kanon inom exempelvis polisväsendet och sjukvården (och säkerligen fler därtill). Litterär kanon kan vara ett intressant diskussionsämne på fikarasten, men att verkligen tillämpa den, nej, det stämmer inte med min pedagogik i alla fall.

Det tar lite längre tid. Det kan vara lite halt och du behöver lite mer kläder på vintern. Kan vara bökigt och man ska frakta stora/mycket tunga grejer – man kan ju hyra eller låna bil ibland. Man kan och/eller bör inte cykla vilka vägar som helst.