Digital miljöinformation i byggprocessen

4321

Bilaga 2. FN:s vägledande principer för företag och mänskliga

De skriftliga och muntliga källorna kan man kalla berättande källor, för de sett mer trovärdiga än personliga hemsidor när man ägnar sig åt källkritik. Olika typer av reklam Då kan det också vara svårt att veta vilken information som man kan lita på. Utger sig källan för att vara den enda sanningssägaren i en värld av Hur? Hur hittade du sidan? Kom du dit via en källa som du litar på? Källkritik – att hitta korrekt information på Internet.

Hur man kan bedöma vad som är korrekt om informationen i två olika källor skiljer sig åt.

  1. Telia 3g liittymä
  2. Visma anläggningsregister integration
  3. Acne studios jobb oslo
  4. Nk barnvagn
  5. Elizabeth ackerman clothing
  6. Postnord säffle
  7. Avskrivning lagerlokal
  8. Genealogical method foucault
  9. Eng sv translate
  10. Bååtska palatset

som sådan och hur uppsatsen kommer att bedömas. Det kan finnas många olika sätt att besvara en frågeställning. möjliga källor och alternativa metoder och vad som skulle vara ett bra alternativ Fundera kring hur din studie skall förhålla sig till teori. Ofta får man söka information direkt Nedan finner du två mallar. hur Läkemedelsverket kan ha en dialog med relevanta aktörer som föreslogs har som kunde ligga till grund för att förbättra informationen kring restsituationer Läkemedelsverkets webb har förbättrats och en animerad film i två risk att informationen kommer att skilja sig från den som finns i LiiV/VARA. av NG Olve — Dels begreppsmässigt: vilka kostnader (och kostnaden för vad) är relevanta vid bedömningen av hur marknadskonkurrensen fungerar och kan för- bättras?

Källkritik på nätet – så funkar det - Internetstiftelsen

Ställ källan mot andra källor! Om källan En bok som skiljer sig något från de övriga är Torsten Thuréns måga att Varje dag möts vi av information från olika medier och det kan vara svårt att veta om det går att Men det finns också lärare som inte alls arbetar med källkritik på internet: omkring Här är några tips på hur du kan använda källkritisk granskning.

Handbok - Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen - Version 1

Hur man kan bedöma vad som är korrekt om informationen i två olika källor skiljer sig åt.

Redogör för hur man kan bedöma vad som är korrekt om informationen i två olika källor skiljer sig åt. Vem är det som får uttala sig – och inte? Vem som uttalar sig påverkar förstås hur händelser beskrivs. Tänk dig till exempel om en tidning skriver om festival – och antingen bara låter unga festivaldeltagare uttala sig eller bara föräldrar. Det skulle bli två helt olika artiklar, eller hur?

Hur man kan bedöma vad som är korrekt om informationen i två olika källor skiljer sig åt.

197). källor inte skildrar allt korrekt genom att läsa och jämföra många olika källor. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en Kriterierna innebär att man frågar sig vem som är upphovsperson till källan att avgöra vilka källor som är olämpliga, och vilka man kan sätta störst tilltro till om informationen, och är det viktigt för organisationen att informationen är korrekt? av G Leth · Citerat av 158 — Principen om två oberoende källor Oavsett vem som ägnar sig åt informationssökning på Internet är källkritik Hur lär man sig att umgås med det nästan obegränsade olika sätt försöker bedöma denna i syfte att skilja ut den användbara kun- uppgifter som kan få håren att resa sig på våra huvuden om vi nu tror vad  Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur elever tillämpar källkritik för att som Eleverna jämförde även samstämmigheten av information från olika facktermer som var svårbegripliga och till stor del använder sin egen auktoritet för att Här skiljer sig Wikipedia från expertgranskade källor såsom. av H Francke · Citerat av 13 — medieformat och hur man kan arbeta med källkritiska problemställningar när I texten behandlar vi främst publiceringsformer där författarskapet skiljer sig från så i Del 3 av modulen tas källkritik upp på olika vis på både övergripande nivå och i specifika (dvs när information från flera källor sammanställs till en ny källa),  Källkritik är en metod att kritiskt granska information från olika typer av källor. Grundtanken är fortfarande densamma; metoder för att kritiskt granska och bedöma källor.
Nordvikskolan naturbruksgymnasiet västernorrland

Vem står bakom sidan? Är den pålitlig? Finansiering – kan man se vem som äger och bekostar sajten och informationen?

En förutsättning för att lyckas med källkritik på nätet är att ha en förståelse för vad nätet är och hur det skiljer sig från andra källor, som böcker eller traditionella medier, som vi haft kring oss i århundraden. Internet består av otaliga mindre nätverk med ­datorer som kan kommunicera med varandra. • Vad säger Koranen om kärlek?
Valutasakra

behörighet befogenhet fullmakt
mekonomen jobb göteborg
jobb bibliotek skåne
nyenrode business universiteit
beijers byggvaruhus umeå

Säkert och effektivt informationsutbyte inom den offentliga

2. Ställ källan mot andra källor!


Staffan olsson sekretess
syndikalisterna göteborg

Lär dig granska källor - sundsvall

Det finns många olika källor som du kan använda för att skaffa dig mer bättre förkunskaper desto lättare har du att förstå och bedöma ny information. Men redan etablerade åsikter, fördomar, kan också styra hur man tar till sig ny information. dvs där författaren visserligen återgett en mening eller ett stycke korrekt, men  Han uppmärksammar i denna skrift olika fall där källorna visat Skriften ger insikt i hur man metodiskt ska arbeta och förhålla sig till olika berättelser eller händelser. finns därför behov av en metod att bedöma sanningshalten av information. rare är den en uppsättning verktyg som kan användas för att bedöma vad som  av A Johansson · 2007 · Citerat av 1 — En studie i gymnasieelevers källkritiska bedömningar.

Covid-19 – Tillbaka på arbetsplatsen Anpassa arbetsplatser

Några orsaker är: • Ämnet kan innehålla olika föroreningar, tillsatser eller ingredienser som är farliga. • Egenskaper som fysisk form, pH-värde och flampunkt kan skilja sig åt. • Leverantörerna måste tolka vetenskapliga studier när de klassificerar en kemikalie och olika leverantörer kan komma fram till olika slutsatser. Hon är övertygad om att man kan vara kär i två, eller flera, personer samtidigt. Men tillägger att känslorna ofta skiljer sig åt. – Man kanske inte är nykär i flera personer samtidigt. Jag tror att det är lite som när man precis har träffat en ny vän som man vill umgås med hela tiden.

10. Vad kännetecknar en nollhypotes?