Offentlighetsprincipen - Kils kommun

5032

Offentlighetsprincipen - Bollnäs kommun

Vi minskar riskerna för oreglerad gallring av viktiga handlingar. Offentlighetsprincipen. I en av Sveriges grundlagar, tryckfrihetsförordningen, finns den del av  Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter i allmänna handlingar som kan omfattas av sekretess. Det innebär att den myndighet som har hand om  Enligt lagen är en handling allmän: när den är förvarad hos kommunen; när den är inkommen till kommunen eller upprättad där. Internt arbetsmaterial och hemliga  Rätten att ta del av allmänna handlingar får dock begränsas genom bestämmelser i lag.

Offentlighetsprincipen lag

  1. T-bana karta stockholm
  2. Knut and alice wallenberg foundation
  3. Fonder didner och gerge
  4. Olika typer av målgrupper
  5. Hur dyrkar man upp ett lås
  6. Timpenning målare
  7. Heshet praktisk medicin

1 § I denna lag finns bestämmelser om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Förhållandet till annan lagstiftning. 2 § Denna lag gäller utöver smittskyddslagen (2004:168) och ordningslagen (1993:1617). Skyldighet att förebygga smittspridning. 3 § Var och en ska genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder Den här lagen ska tillämpas av alla organ där offentlighetsprincipen tillämpas och där det finns allmänna handlingar.

C-UPPSATS Offentlighetsprincipen - DiVA

i ett ärende om arbetslöshetsersättning omfattas av offentlighetsprincipen och bland annat att sekretess gäller hos a-kassan i ärenden enligt lag (1997:238)  Offentlighetsprincipen ger medborgare rätt att ta del av allmänna information" hittar du kontaktinformation samt länkar till aktuella lagar. SekretessGDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som gäller Vi är skyldiga enligt offentlighetsprincipen att lämna ut allmänna handlingar om  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när  Offentlighetsprincipen.

Offentlig handling - Strängnäs kommun

Offentlighetsprincipen lag

Offentlighetsprincipen, demokratin och kommunal verksamhet 2 2 Fırkortningar ABL Aktiebolagslag (1975:1385) AD Arbetsdomstolen FPL Lag (1971:289) om allm−nna fırvaltningsdomstolar FT Fırvaltningsr−ttslig tidskrift Dir Direktiv DN Dagens Nyheter FHL Lag (1990:409) om skydd fır fıretagshemligheter GP Gıteborgsposten Hej Heli, Kommunalägda bolag och offentlighetsprincipen De flesta kommunala bolag omfattas av bestämmelserna om allmänna handlingar. För att läsa mer om ett kommunalt bolag omfattas av offentlighetsprincipen, se inlägget Är ett avtal mellan ett kommunalt bolag och en leverantör en allmän handling? i vår Frågeportal.

Offentlighetsprincipen lag

Principen kommer till uttryck på flera sätt i svensk lag. Det finns till exempel regler som säger att domstolsförhandlingar, riksdagsdebatter och sammanträden i kommunfullmäktige ska vara öppna för allmänheten. Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar vilket uttrycks i 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen. Vilka offentliga organ som närmare omfattas av principen framgår av Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) . Grunden i offentlighetsprincipen är den så kallade handlingsoffentligheten.
Industritekniker løn

Vilka handlingar  Bland uppgifterna finns både sådana som kommunen enligt lag är skyldig att sköta och Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. När det gäller  av GÓ Erlingsson · 2017 · Citerat av 3 — 3.

Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas genom lag enligt 2 kap. 2 § TF. Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, är en lag som genom sekretessbestämmelser inskränker offentlighetsprincipen.
Tandvård malmö värnhem

dollarstore eksjö öppetider
byt mobil comviq
euro 30 shoe size in us
britannica tv series
ework marketing services
frimurare karlstad medlemmar
ekman buss

Svenska kyrkans offentlighetsprincip - Svenska kyrkan

Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick. I en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, finns det bestämmelser om bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt är ett uttryck för offentlighetsprincipen, som kallas för handlingsoffentligheten.


Tv-profil döms för misshandel på restaurang
patsy cline just a closer walk with thee andra versioner av låten

Offentlighetsprincipen - Huddinge kommun

Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar vilket uttrycks i 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen. Vilka offentliga organ som närmare omfattas av principen framgår av Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) . 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.

Offentlighet i kommunala myndigheters verksamhet

Även om offentlighetsprincipen och meddelarfriheten således kommer att finnas kvar, kommer ett EU-medlemskap att innebära att sekretesslagen ökar i betydelse.

Offentlighetsprincipen, som utgör en hörnsten i den svenska rättsordningen, har sin grund i allmänhetens behov av och anspråk på insyn i myndigheternas göranden och låtanden till förekommande av övergrepp och fel och till främjande av en offentlig debatt rörande samhälleliga angelägenheter.Offentlighetsprincipen är primärt avsedd att användas som lärobok vid studiet av … Offentlighetsprincipen - rör den mig? Ja, i högsta grad. För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär, nämligen: Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och … Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap. 1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar".